Licht op Bewustzijn

Leer en ervaar in zeven ochtenden of middagen meer over jouw oorsprong, af te leggen weg en bestemming, m.a.w.: over de ontwikkeling van jouw/ons/het Bewustzijn.

 

Naast diepgaande meditaties behandelen we ondermeer:

 1. Wat de Tijdloze Wijsheid (via Alice Bailey/Djwhal Khul) zegt over Bewustzijn en de antwoorden die zij geeft op de Grote Vragen: wie zijn wij, waar komen wij vandaan, waar zijn wij naar op weg, wat is de betekenis van het leven?
 2. Onze veel langere geschiedenis (en toekomst) via verschillende evolutieschema’s; vorige beschavingen als Lemurië en Atlantis; de verschillende menselijke wortel- en subrassen.
 3. Het Occulte pad; de paden van Discipelschap en Inwijding.
 4. Het Mystieke pad; de Oneness Beweging en de Deeksha, Sri Nisargadatta en anderen.
 5. De Meesters en Shamballa, de Shamballa impacts en haar gevolgen, de komende impact van 2025 en wat te doen?
 6. De Zeven Stralen en het belang voor onze Ziel en persoonlijkheid
 7. Synthese, terugblik en samenvatting

Dit geeft je:

 • een fundamenteel begrip van wat Bewustzijn eigenlijk is, hoe dat evolueert, en welke positie jij en alle andere scheppingsvormen daarbij innemen;
 • een diepe inwerking van de krachten en energieën van de Meesters van de Spirituele Hiërarchie door een combinatie van kennisoverdracht en meditaties;
 • een sterke verdieping van je proces van bewustzijnsontwikkeling en stimulatie van de synthese tussen je persoonlijkheid en ziel.

Praktische info:

 • Gewijzigde data omdat het voor sommigen te vroeg kwam!
 • Keuze uit twee reeksen:
 • Vrijdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur: 11/10, 25/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12, 20/12
 • Woensdagochtenden van 9.30 tot 12.30 uur: 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 18/12, 8/1
 • Locatie: Bavelselaan 217, Breda
 • Alle ochtenden en middagen zijn los te volgen en je mag ook wisselen tussen de woensdagen en vrijdagen. Het volgen van de volledige reeks is wel aan te raden.
 • Bijdrage: 45 euro per ochtend of middag, 299 euro voor de hele reeks, incl. BTW voor particulieren, excl. BTW voor ondernemers, incl. hand outs, drank en versnaperingen, en mijn boek ‘Licht op Bewustzijn’.

Je bent van harte welkom!

Klik hier voor meer info en/of meld je aan op eric@sensability.nl.

 

Volle Maanmeditaties

Vrijdag 13 september jl. was de aftrap van de maandelijkse Volle Maan meditaties. Er was een mooie groep bij elkaar om samen te mediteren en het licht van de Zon, dat het sterkst is tijdens de Volle Maan, te absorberen en integreren, tezamen met de energieën van de planeten die door het teken Maagd heen werken: Mercurius, de Maan (Vulcanus en Neptunus versluierend) en Jupiter.

Deze groepsmeditaties worden door vele groepen in de wereld rond de Volle Maan uitgevoerd. Ze zijn een dienst aan de mensheid door het mentale veld van de aarde te impregneren met de energieën van de Zon en de genoemde planeten.

Data volgende Volle Maan meditaties:

 • In Weegschaal, zaterdag 12 oktober, 11.00-12.30 uur
 • In Schorpioen, zondag 10 november, 11.00-12.30 uur
 • In Boogschutter, vrijdag 13 december, 10.00-11.30 uur

Locatie: Bavelselaan 217 Breda

Suggestie voor bijdrage: 20 euro

Je bent van harte welkom!

Klik hier voor meer info en/of meld je aan op eric@sensability.nl.

Een bericht van Meester Djwhal Khul:

“De boeken die ik geschreven heb zijn uitgezonden zonder claim om geaccepteerd te worden. Ze kunnen, of kunnen niet, correct, waar en nuttig zijn. Het is aan u om hun waarheid vast te stellen door juiste toepassing en door beoefening van de intuïtie. Noch ik, noch A.A.B. (Alice Bailey; EH) is in het minst geïnteresseerd of zij goedgekeurd worden als geïnspireerde geschriften, of dat iemand erover spreekt (met ingehouden adem) alsof het ’t werk van een van de Meesters is. Indien zij de waarheid presenteren op een manier die aansluit bij wat reeds is geboden in de wereldleringen, indien de gegeven informatie de aspiratie en de wil-om-te-dienen optilt uit het emotionele gebied naar dat van het hogere denkvermogen (het gebied waar de Meesters gevonden kunnen worden), dan zullen zij aan hun doel hebben beantwoord. Indien de aangereikte leringen een reactie oproepen van het verlichte denken van de werker in de wereld, en zijn intuïtie doen opvlammen, laat de leringen dan geaccepteerd worden. Maar niet op een andere wijze. Indien de verklaringen uiteindelijk bekrachtiging vinden, of waar worden bevonden onder de test van de Wet van Overeenkomsten, dan is dat best en goed. Mocht dit echter niet zo zijn, laat de student dan niet accepteren wat er gezegd is.”