Wat zijn opstellingen?

Deze methode vindt zijn oorsprong in de Systemische Familietherapie van Bert Hellinger. Tijdens de opstelling wordt contact gemaakt met het onderbewuste en met de ziel. Volgens Hellinger leeft de mens een klein deeltje van de grote ziel waar wij allemaal deel van uitmaken.

Familieopstellingen

Van ieder systeem kan een opstelling worden gemaakt. Het bekendste zijn de familieopstellingen. Deze geven een diepgaand inzicht in jezelf, en in de dynamiek die onbewust heerst in jouw familiesysteem. Tijdens een opstelling kan aan het licht komen hoe ingrijpende gebeurtenissen uit vorige generaties door kunnen werken in je eigen leven. Hierdoor komen overtuigingen en eigen belevingen in een ander perspectief te staan. Vanuit liefde kun je loslaten en teruggeven wat niet van jou is.

Familieopstellingen zijn o.a. in te zetten bij:

  • een probleem of vraag in de privé situatie, dus voor persoonlijke vraagstukken
  • verstoorde familierelaties
  • een onbestemd gevoel t.a.v. familieleden
  • wanneer familieleden worden buitengesloten
  • onbekende angsten
  • ziekte
  • neerslachtigheid die niet te verklaren is

Organisatieopstellingen

Vanuit het werken met families ontstond het inzicht dat naast families ook organisaties systemen zijn. Ook hier kunnen dynamieken en verstrikkingen bestaan die het optimaal functioneren van individuele leden en van het systeem als geheel in de weg staan.

Organisatieopstellingen kunnen worden ingezet voor het oplossen van allerlei professionele problemen.

Organisatieopstellingen kunnen inzicht bieden:

• wanneer een of meer medewerkers hun verantwoordelijkheden ontlopen
• als diverse afdelingen niet goed samenwerken
• wanneer medewerkers niet goed functioneren (of wellicht niet op de juiste plek zitten)
• bij een hoog verloop binnen afdeling of organisatie
• bij het ontbreken van een duidelijke koers

Deze problemen kunnen gelden voor een bepaald personeelslid, voor een team, voor een afdeling of voor de hele organisatie.
Organisatieopstellingen geven inzicht in de bestaande situatie en kunnen nieuwe energie genereren. Dit vertaalt zich in de praktijk in betere samenwerking, effectievere communicatie, duidelijkere rolverdeling, etc.

Een organisatieopstelling levert inzicht op in dynamieken die in een specifieke situatie of in de hele organisatie een rol spelen. Vanuit dit inzicht ontstaan nieuwe mogelijkheden.

Er wordt uitgegaan van drie basiswetten:

1. Iedereen heeft recht om binnen het systeem te horen.
2. Geven en nemen zijn in balans.
3. Iedere persoon (familielid of medewerker) neemt de juiste plaats in.

Het zichtbaar maken en erkennen van “wat is”, geeft ruimte voor verandering. Vanuit die ruimte kan het systeem zich als vanzelf, van binnenuit, bewegen in de richting van een oplossing. Met behulp van de opstelling wordt die oplossing zichtbaar gemaakt. Veelal krijgt ieder lid van het systeem daardoor (soms eindelijk) zijn plek, vinden mensen een bron van kracht of steun en wordt de balans tussen geven en nemen in het systeem hersteld.

Representatie van personen in een ruimte

Familieopstelling life

Tijdens een opstelling in een groep plaatst de klant intuïtief representanten (plaatsvervangers) voor zichzelf en andere leden van zijn familie of organisatie in de ruimte. Feitelijk wordt dan het innerlijk beeld van het systeem opgesteld dat de klant onbewust meedraagt. Het bijzondere is dat de representanten toegang krijgen tot de gevoelens en onderlinverge houdingen van diegenen die zij representeren. Ze gaan letterlijk voelen en ervaren wat degenen die zij representeren ervaren.

Representatie van de vraag met materialen

foto familieopstellingen

Het is ook mogelijk om de vraagstelling met materialen te representeren. We werken dan met vilten voorwerpen of poppetjes. Dit maakt het mogelijk om de opstelling ook in een indiviuele sessie te doen, op elk gewenst moment op elke locatie.

In een groep of individueel

Het mooie van deze methode is dus dat we dit zowel in een groep, met levende personen als representanten, maar ook individueel met materialen kunnen doen. Je kunt bij ons voor beide mogelijkheden terecht.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor nadere informatie of het maken van een afspraak.

Of doe mee aan onze Workshop Familieopstellingen!