4 september 2019

Beste lezer,

Hebben zomer en vakantie je verfrist met nieuw elan en plannen? Of heeft de Zonnenlogos juist onvervulde verlangens of diepere lagen blootgelegd, en voel je je wellicht onrustig en richtingloos? Mij heeft ze in ieder geval geïnspireerd om nieuwe activiteiten op te starten in het najaar. Hieronder vind je wat ik allemaal in petto heb. Wie weet zit er iets voor je bij.

Voel je een roep om je bewustzijn diepgaand verder te ontwikkelen? Kom je dan laven aan de krachten en energieën van de Meesters van Wijsheid en de Kosmische Vuren. Of kom eens lekker ademen in een kleine groep. Je bent van harte welkom!

Hartelijke groet,

Eric Huysmans

Activiteitenkalender najaar 2019

Volle Maanmeditatie in het teken Maagd

 • Maagd staat symbool voor het uiteindelijke doel van de evolutie, en dat is het beschermen, voeden en uiteindelijk ontsluieren van de verborgen spirituele werkelijkheid. In Maagd vloeien lichaam en ziel samen. De grondtoon die de missie van Maagd belichaamt luidt: “Christus in jou, de hoop van glorie.”
 • Je krijgt hierover meer informatie en we gaan samen mediteren op de dag van de Volle Maan om de energie van dit teken te absorberen. Iedere Volle Maan is een belangrijk moment om gezamenlijk te mediteren omdat de Meesters van de Spirituele Hiërarchie dan dichterbij zijn.
 • Vrijdag 13 september van 10.00 tot 12.00 uur
 • Locatie: Bavelselaan 217, Breda
 • Suggestie voor een bijdrage: 20 euro, contant te voldoen, meer of minder mag ook.

Zeven middagen ‘Licht op Bewustzijn’

Naast diepgaande meditaties behandelen we ondermeer:

 1. De bronnen van de Tijdloze Wijsheid en haar antwoorden op de Grote Vragen
 2. Onze veel langere geschiedenis met Lemurië en Atlantis, en wortel- en subrassen
 3. Het Occulte pad; de paden van Discipelschap en Inwijding
 4. Het Mystieke pad; de Oneness Beweging en de Deeksha, Sri Nisargadatta en anderen
 5. De Meesters en Shamballa, de Shamballa impacts en haar gevolgen, de komende impact van 2025 en wat te doen?
 6. De Zeven Stralen en het belang voor onze Ziel en persoonlijkheid
 7. Synthese, terugblik en overview

Dit brengt je:

 • een fundamenteel begrip van wat Bewustzijn eigenlijk is, hoe dat evolueert, en welke positie jij en alle andere scheppingsvormen daarbij innemen;
 • een diepe inwerking van de krachten en energieën van de Meesters van de Spirituele Hiërrchie door een combinatie van kennisoverdracht en meditaties;
 • een sterke verdieping van je proces van bewustzijnsontwikkeling en stimulatie van de synthese tussen je persoonlijkheid en ziel.

Praktische info:

 • Keuze uit twee reeksen
 • Woensdagochtenden van 9.30 tot 12.30 uur: 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12
 • Vrijdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur: 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12
 • Locatie: Bavelselaan 217, Breda
 • Alle ochtenden en middagen zijn los te volgen en je mag ook wisselen tussen de woensdagen en vrijdagen. Het volgen van de volledige reeks is wel aan te raden.
 • Bijdrage: 45 euro per ochtend of middag, 299 euro voor de hele reeks, incl. BTW voor particulieren, excl. BTW voor ondernemers, incl. hand outs, drank en versnaperingen.

Themaweekends rondom de drie vuren van de drie hoofdstralen

1. Kom en zit in je Kracht

 • Mediteer mee op de Kracht van de eerste Straal en het Elektrisch Vuur
 • Dompel je onder in de Kracht van Shamballa
 • Maak kennis met de energie van Sanat Kumara
 • Versterk met dit alles je Kracht en Wil, de kwaliteiten van de eerste Straal
 • 27 en 28 september, 10.00-16.00 uur, ook los te volgen

2. Versmelt met de Liefde

 • Mediteer mee op de Liefde en Wijsheid van de tweede Straal en het Zonnevuur
 • Versmelt met de Liefde en energie van de Christus
 • Versterk met dit alles je Liefde en Wijsheid, de kwaliteiten van de tweede Straal
 • 12 en 13 oktober, 10.00-16.00 uur, ook los te volgen

3. Dompel je onder in het Licht

 • Mediteer mee op het Licht van de derde Straal en het Lichtgevende Vuur
 • Dompel je onder in het Licht van de Mahachohan
 • Versterk je abstracte en actieve intelligentie, de kwaliteiten van de derde Straal
 • 26 en 27 oktober, 10.00-16.00 uur, ook los te volgen

Voor alle drie geldt:

 • Locatie: Bavelselaan 217, Breda
 • Bijdrage: 90 euro per dag, 170 euro voor twee dagen, incl. BTW voor particulieren, excl. voor ondernemers. Inclusief hand out, drank en versnaperingen.

Ademochtenden

 • Kom in een groep van 3 tot 6 personen lekker ademen met de Ademflow techniek
 • Donderdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10
 • Locatie: Bavelselaan 217, Breda
 • Bijdrage: 50 euro, contant te voldoen

Nogmaals, je bent van harte welkom op een of meerdere van bovenstaande activiteiten!

Klik hier voor meer info en/of meld je aan op eric@sensability.nl.

Tot slot een bericht van Meester Djwhal Khul:

“De boeken die ik geschreven heb zijn uitgezonden zonder claim om geaccepteerd te worden. Ze kunnen, of kunnen niet, correct, waar en nuttig zijn. Het is aan u om hun waarheid vast te stellen door juiste toepassing en door beoefening van de intuïtie. Noch ik, noch A.A.B. (Alice Bailey; EH) is in het minst geïnteresseerd of zij goedgekeurd worden als geïnspireerde geschriften, of dat iemand erover spreekt (met ingehouden adem) alsof het ’t werk van een van de Meesters is. Indien zij de waarheid presenteren op een manier die aansluit bij wat reeds is geboden in de wereldleringen, indien de gegeven informatie de aspiratie en de wil-om-te-dienen optilt uit het emotionele gebied naar dat van het hogere denkvermogen (het gebied waar de Meesters gevonden kunnen worden), dan zullen zij aan hun doel hebben beantwoord. Indien de aangereikte leringen een reactie oproepen van het verlichte denken van de werker in de wereld, en zijn intuïtie doen opvlammen, laat de leringen dan geaccepteerd worden. Maar niet op een andere wijze. Indien de verklaringen uiteindelijk bekrachtiging vinden, of waar worden bevonden onder de test van de Wet van Overeenkomsten, dan is dat best en goed. Mocht dit echter niet zo zijn, laat de student dan niet accepteren wat er gezegd is.”