Teamcoachingman-metpijl

In interactieve teamsessies van een of meerdere keren een halve/hele dag of twee dagen werken wij met organisaties aan de volgende onderwerpen: Teamcoaching Breda

Persoonlijke Effectiviteit Teamcoaching Breda

Hoe effectief zijn jouw medewerkers? Bereiken zij de door jou gestelde doelen? Bereiken zij hun eigen doelen? Werken zij met andere woorden doelgericht? En weten zij daarbij een gezonde balans te vinden in presteren en plezier? Dit zijn zaken waaraan wij met teams werken. In interactieve, korte teamsessies van een of maximaal twee aaneengesloten dagen leren wij hen doelen specifiek te formuleren én te bereiken met inzet van hun eigen kwaliteiten en hulpbronnen. Teamcoaching Breda

Effectieve Communicatie Teamcoaching Breda

Drukken jouw medewerkers zich helder en begrijpelijk uit? Zijn ze zich bewust van (het effect van) hun eigen communicatie? Bereiken zij met hun communicatie wat ze willen bereiken? In teamsessies werken wij met een mix van overdracht en oefeningen waarin de deelnemers ondermeer leren:

  • helder en specifiek waar te nemen;
  • zich in hun communicatie te baseren op de waargenomen feiten i.p.v. op interpretaties;
  • gedragspatronen te benoemen;
  • elkaar constructief feedback te geven;
  • letterlijk te luisteren;
  • de belevingswereld van de ander te herkennen en daarop aan te sluiten (Rapport maken);
  • zich bewust te worden van (het effect van) hun eigen gedrag;
  • te zeggen wat ze denken en te doen wat ze zeggen.

Effectieve samenwerking

Een beter bedrijfsresultaat door de 3 V’s
Wij leren mensen om een sfeer van Vertrouwen en Veiligheid te creëren en elkaar van daaruit aan te spreken op ieders Verantwoordelijkheid. Dit leidt tot een betere onderlinge samenwerking, een prettiger werksfeer, meer arbeidsvreugde en een hogere productiviteit. Kortom, onze coaching draagt bij aan een beter bedrijfsresultaat!

Coachend Leiderschap

Het belang van coachend leiderschap wordt steeds meer onderkend. Maar wat is dat precies? En wat vraagt dat van leiders? Allereerst in het zich eigen maken van wat wij de ‘coachattitude’  noemen. SensAbility coacht leiders in het zich eigen maken van deze coachattitude zodat coaching een houding, een tweede natuur wordt. In teamsessies brengen wij verborgen interactie en processen naar boven en trainen wij teamleden in de elementen van de coachattitude. Teamcoaching Breda

“The Return on Investment of this coaching is extremely high”.
Bruno Kindt, HR Director SAP Belgium-Luxembourg