Shamballa is het ‘centrum waar de Wil van God bekend is’. Het is het planetaire hoofdcentrum van de aarde dat zich bevindt in haar fysiek-etherische veld en daarom voor het normale menselijke oog niet zichtbaar is. Het vertegenwoordigt de kracht van de Wil. Dit is een onmetelijke, oeverloos stromende kracht die werkzaam is in ons, in de aarde en in de Kosmos. 

Als je hierin open bloeit kom je in de diepe doelstelling van je ziel, en je Hogere en Goddelijke Zelf. Zo ontwaak je in de weg naar Shamballa en de weg van de Meesters van de Spirituele Hiërarchie. Je komt in een zelfrealisatie- en transmutatieproces waardoor je bewustzijn zich steeds verder ontvouwt tot een oceaan die zeer diep, zeer krachtig en zeer groot is. Dit zal alle aspecten van je leven beïnvloeden en je uiteindelijk een diepe genade en zegening brengen.

In deze workshop grijpt Eric terug op het behandelde in de workshop ‘Het pad van Discipelschap, Corona en 2025’, en zal daar dieper op ingaan. Deze workshop is daardoor ook los te volgen. Hij zal nu specifiek ingaan op het pad van Inwijding, de fasen en hindernissen daarin, de testen die de discipel moet ondergaan, en de betekenis van Shamballa en haar impacts in dit geheel. Ook zal hij de relatie leggen met Corona, een inwijdingsproces waar de mensheid als geheel nu doorheen gaat (Coronation), het jaar 2025 en de route daarnaartoe. Hierbij is ruimte voor ieders persoonlijke ervaringen, vragen en zorgen in dit proces.

De werkwijze is hetzelfde als in bovengenoemde workshop. Naast kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen zullen via diepe meditaties nu ook de hoge en krachtige energieën van Shamballa nadrukkelijker worden aangeroepen, opgeroepen en verspreid ter verdieping van ieders individuele bewustzijn en het algemene menselijke bewustzijn.

In deze zin is deelname aan deze workshops niet alleen een verrijking voor jezelf, maar vooral ook een dienst aan de mensheid. En daar is de ziel op uit. Het is haar natuur.

In beide workshops wordt geput uit de kennis van deTijdloze Wijsheid over de Esoterische Filosofie, – Psychologie (de zeven Stralen), – Astrologie en – Heling.

Zie agenda voor data, bijdrage en locatie.

Je bent van harte welkom!