Meditation-Antahkarana-Spiral-between-heaven-and-earth-640x390

Soulfulness is:

  • Afstemming en samensmelting met jouw eigen essentie: je Ziel en je Hogere Zelf.
  • Overgave van de lagere persoonlijkheid aan de leiding van het Hogere Zelf, de ware JIJ.
  • Ontwikkeling van een houding en praktisering van dienstbaarheid, groepsgerichtheid en liefde; de grondhouding van de Ziel.

Soulfulness is een proces dat verloopt via de drietraps-raket: studie, meditatie en dienstbaarheid. Deze drie elementen kunnen niet los van elkaar gezien worden en hebben ieder op zich ook niet het gewenste effect. Ze hebben elkaar nodig om te komen tot een werkelijke samensmelting en synthese met jouw essentie.

Studie

Studie is opdoen van kennis, in dit geval over de leringen van de Tijdloze Wijsheid. Dit kan door het bestuderen van boeken, het volgen van cursussen, workshops en lezingen. Deze leringen geven ondermeer inzicht in onze menselijke samenstelling. Globaal gesteld bestaan wij uit een lager zelf (de persoonlijkheid of het ego) en een Hoger Zelf (de Ziel en hogere bewustzijnsvormen). Samen vormen deze één Zelf, maar het lagere zelf heeft vaak geen weet van het bestaan van zijn hogere deel.

  • Het lagere zelf is tastbaar en waarneembaar. Het is onze persoonlijkheid die bestaat uit een fysiek lichaam met emoties en gedachten. Deze kunnen ook als lichamen worden beschouwd: het emotionele en mentale lichaam. De persoonlijkeid is op zichzelf geöriënteerd en naar buiten gericht. Het denkt vaak alleen te staan en van alles te moeten doen om zich te handhaven in het leven. Het is aan het overleven en heeft moeite om in het hier en nu te leven, te accepteren wat er is, laat staan ervan te genieten.
  • Het Hogere Zelf is niet tastbaar of waarneembaar. Het bestaat uit meerdere niveaus van een steeds completer bewustzijn. Het is de onzichtbare essentie die onze persoonlijkheid voortdrijft en in leven houdt. Het is gericht op de groep, het geheel, en dienstbaar aan het algemene belang.

Meditatie

Door middel van frequente, liefst dagelijkse, meditatie breng je de kennis van het hoofd naar het hart. Door deze graduele indaling integreer je de kennis steeds meer in je dagelijkse leven. Hierdoor ontwikkel je een basishouding van aandachtige aanwezigheid in het hier en nu, en verbind je je steeds hechter met je essentie. Je menselijke essentie is de Ziel. Vandaar dat ik dit Soulfulness noem. Via Soulfulness-meditatie beziel je  jezelf (de persoonlijkheid), en al je gedachten en acties met het licht, de kracht, de liefde van de Ziel en de gebieden daarboven.

Dienstbaarheid

Door dienstbaar te zijn breng je de in het hart ingedaalde kennis via de zonnevlecht in de realiteit. Je gaat de kennis toepassen in je dagelijkse leven en daarmee verrijken met ervaringen. Hierdoor wordt de aangeleerde kennis langzaam maar zeker omgezet in wijsheid, en ingeslepen in je gedrag. Het gedrag van je zelfzuchtige persoonlijkheid wordt gradueel getransformeerd in een basishouding van liefdevolle wijsheid. Dit gaat niet zonder slag of stoot want je persoonlijkheid zal tegenstribbelen waardoor crises ontstaan. Deze crises mag je echter beschouwen als groeispanningen en als een teken dat je onomkeerbaar op weg omhoog bent naar een steeds completer en liefdevoller bewustzijn. Je bent je Stairway to Heaven aan het beklimmen, de trap naar een hoger bewustzijn.

Wat gaan we doen en wat levert het op?

We maken in een groep van 3 tot 12 personen via diepe kennisoverdracht en zielenmeditaties contact met de Ziel. De  kennisoverdracht gaat o.a. over de definitie, ‘geschiedenis’ en ‘toekomst’ van de Ziel volgens de Tijdloze Wijsheid (Ageless Wisdom).

Je zet een synthese in gang tussen de Ziel en je persoonlijkheid, oftewel tussen het Hogere en het lagere zelf. Hierdoor zal het Hogere Zelf het stuur gaan overnemen van het tegenstribbelende lagere zelf en ga je steeds meer volgens de wetten van de Ziel leven.

Toegewijde dagelijkse uitlijning met de Ziel via meditatie zal uiteindelijk leiden tot een staat van toenemende vreugde, rust en stabiliteit. Dit is voor ons allemaal weggelegd. Deze training zal dit proces, mits je zelf dagelijks mediteert, versnellen. Na iedere bijeenkomst ontvang je hiervoor meditatieve oefeningen.

Een krachtige aanvulling op deze middagen is de avondcyclus Bewustzijnsontwikkeling volgens de Tijdloze Wijsheid.

Praktische informatie

  • Locatie: Bavelselaan 217 Breda
  • Data en tijden: zie agenda.
  • Bijdrage: 30 euro.
  • Meer info of aanmelden: eric@sensability.nl, 06-51811696