Bewustzijnsontwikkeling volgens de Tijdloze Wijsheid

Djwhal Khul

Meester Djwhal Khul.

Wat is Bewustzijnsontwikkeling?

Wil jij de huidige wereldontwikkelingen in deze ‘Age of the Forerunner’ (1965-2025), en jouw rol daarin, in een breder perspectief leren duiden? Ben jij je bewust van de werkelijkheid? Bestaat die uit wat we waarnemen of is er (veel) meer? En ben jij je er bewust van wie je werkelijk bent? Ben jij je lichaam, je emoties of je gedachten? Of ben je iets anders? En zo ja, wat dan? Bewustzijnsontwikkeling is gericht op zelfrealisatie en op beantwoording van de grote vragen: wie ben je, waar kom je vandaan, waar ga je heen, wat is de betekenis en bedoeling van het leven? Sta je daar weleens bij stil? Zoek jij naar antwoorden? Is er volgens jou meer dan de ogenschijnlijke oppervlakkigheid van het dagelijkse leven? Als jij je aangesproken voelt en hierin geïnteresseerd bent dan is deze cyclus iets voor jou.

Wat is de Tijdloze Wijsheid?

De Tijdloze Wijsheid (Ageless Wisdom) geeft alleszins bevredigende antwoorden op de grote vragen. Ze verwijst naar oude (in feite tijdloze) leringen over de aard van de kosmos, de wetten die haar reguleren, hoe ze is voortgekomen uit het ‘Ene Leven’, en de evolutie van de mensheid in de grotere evolutie van de planeten, het zonnestelsel en de kosmos. Deze leringen vormen de basis van alle religies, zonder er zelf een te zijn. Ze overbruggen wetenschap, religie en filosofie en zijn afkomstig van de Meesters van Wijsheid die behoren tot de Spirituele Hiërarchie.

Wie zijn de Meesters van Wijsheid?

Er zijn zeven Meesters van de Spirituele of Planetaire Hiërarchie, waaronder Morya, Kuthumi, Djwhal Khul en Jezus. Aan het hoofd staat de Christus. Boven de Hiërarchie bevindt zich Shamballa onder leiding van Sanat Kumara. Lees meer >

Wat gaan we doen en wat levert het op?

Je krijgt in een groep in vier avonden, die min of meer samenvallen met de Nieuwe en Volle Maan, kennis uit de Tijdloze Wijsheid aan de hand van boeken van Alice Bailey, Helena Blavatski en anderen, aangevuld met meditaties en uitwisseling. Tussentijds krijg je meditatieve oefeningen en leesmateriaal als leidraad voor de volgende bijeenkomst.

De cyclus geeft verdieping en alleszins bevredigende antwoorden op de grote vragen en zal je bewustzijn verder vergroten. Wij zijn individuele zielen die onontkoombaar evolueren naar een steeds completer bewustzijn en een bijbehorende grotere vreugde en gelukzaligheid, afgewisseld door crises (kansen), door vele levens heen. Deze cyclus geeft je de mogelijkheid om je evolutieproces te versnellen.

We zullen ook uitgebreid ingaan op de Shamballa impacts tussen 1875 en 2025 en de uitdagingen die deze ons stellen. We leven nu in de ‘Age of the Forerunner’, de periode 1965-2025, en de resterende tien jaar zullen ons voor grote uitdagingen en mogelijkheden stellen. Wat wordt van ons gevraagd, wat staat ons te doen, hoe moeten we de huidige wereldontwikkelingen duiden, welke rol kunnen wij daarin spelen? Dit zijn vragen die we met elkaar zullen bespreken.

Een krachtige aanvulling op deze avonden is de cyclus Soulfulness.

Praktische informatie

  • Locatie: Bavelselaan 217 Breda
  • Data en tijden: zie agenda.
  • Bijdrage: 120 euro
  • Meer info of aanmelden: eric@sensability.nl, 06-51811696.