Holistische visie

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten met bijbehorende valkuilen. Tegelijk maken we allen onderdeel uit van een groter samenhangend geheel. Dit verbindt ons en helpt ons in tijden dat het minder gaat. In de loop van ons leven komen we allemaal op kruispunten waarbij we voor (fundamentele) keuzes staan. Daar kunnen we soms wat hulp bij gebruiken, bijvoorbeeld van een coach. Een coach die jouw unieke constellatie en verborgen kwaliteiten herkent.

De juiste coach vinden

Het vinden van de juiste coach luistert nauw en is heel persoonlijk. Alleen jij kunt bepalen of je bij iemand aan het juiste adres bent. Daarvoor dien je op je eigen intuïtie af te gaan. Wie past bij jou in de huidige fase van je ontwikkelingsproces? Met wie heb je de juiste click? Bij wie voel jij je voldoende (h)erkend? In wie heb jij het vertrouwen dat je deskundig en integer wordt begeleid in het vinden van antwoorden op jouw (levens)vragen?

Je bent van harte welkom

Als je aansluiting voelt bij het bovenstaande dan ben je bij mij misschien aan het juiste adres en ben je van harte welkom om contact met mij op te nemen. Ik ga de ontrafeling van jouw levensvragen graag met je aan. Vanuit een weten dat er meer is tussen hemel en aarde en vanuit de gedachte: jij moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Mijn uitgangspunten

Als jij je eerst nog verder wilt verdiepen in mijn filosofie lees dan mijn uitgangspunten:

Ieder mens is uniek en bevindt zich op zijn eigen ontwikkelingsniveau
Alle mensen zijn in beginsel volstrekt gelijkwaardig, maar ze zijn niet gelijk. Dit is een esoterische stelling die onderbouwd wordt door talloze feiten. Daarvoor hoef je maar om je heen te kijken in de wereld. Mensen (of beter gezegd: zielen) bevinden zich op vele verschillende ontwikkelingsniveaus in hun lange evolutieweg. Dit uit zich o.a. in verschillende leefomstandigheden, verschillende denk- en zienswijzen en verschil in intelligentie. Een coach dient in staat te zijn om zich af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van de klant en daarop aan te sluiten. Een coach kan een klant logischerwijs niet naar een hoger niveau coachen dan waarop hij of zij zichzelf bevindt.
Jij beschikt zelf over alle hulpbronnen die je nodig hebt; de werkelijke kracht zit in jezelf
Ieder mens heeft veel meer kracht dan hij denkt. Dat geldt dus ook voor JOU! Misschien ervaar je, in dit tijdperk van grote veranderingen en transformatie, dat bestaande en veilig lijkende patronen en muren om je heen wegvallen. En dat het je niet meer lukt om deze veranderingen bij te benen met je aangeleerde gedrag. Misschien voel jij je ongelukkig, opgejaagd en onrustig, of ervaar je zelfs een persoonlijke crisis. Mogelijk begin jij je te beseffen dat geluk en rust niet te vinden zijn in externe factoren. Nog meer luxe, nog meer geld, een derde auto, een nieuw huis? Dit is alleen maar materie, een overdaad van ‘dingen’ waarin je verstrikt raakt. Of een andere baan, een andere partner, een nieuwe hobby? Ook hierin blijkt meestal slechts tijdelijk meer geluk of voldoening te vinden.

Maar waar is geluk dan wel te vinden? Hoe kom je los uit de jacht naar steeds meer, steeds sneller en telkens weer iets anders? Hoe vind je rust? Dit zijn vragen die steeds meer mensen zichzelf (soms wanhopig) stellen. Als jij die vragen ook hebt, dan helpt SensAbility je graag.

Hier alvast een voorschot: geluk, rust, vrede, voldoening, kracht, vrijheid, vreugde, etc. zijn alleen IN JEZELF te vinden. Niet buiten maar binnen, dáár ligt de schat, zoals de bedelaar in de parabel hieronder tot zijn verbazing ontdekt. Het opgraven van deze schat kost echter de nodige moeite. Je moet daarvoor diep bij jezelf naar binnen gaan, door allerlei lagen van vastzittende patronen heen. Soms is het gewenst, en misschien zelfs noodzakelijk, om daarbij externe hulp in te schakelen.

Parabel van de bedelaar

Een bedelaar leefde al meer dan 30 jaar op straat. Op een dag kwam er een vreemdeling langs. “Hebt u wat kleingeld?” mompelde de bedelaar, waarbij hij automatisch zijn baseball pet vooruit stak. “Ik heb je niets te geven”, zei de vreemdeling. Toen vroeg hij: “Wat is dat waar je op zit?” “Niets,” antwoordde de bedelaar. “Alleen maar een oude doos. Ik zit er al zo lang op als ik me kan herinneren.” “Heb je er ooit in gekeken?” vroeg de vreemdeling. “Nee,” zei de bedelaar. “Wat is daar het nut van? Er zit niets in.” “Kijk er toch maar eens in,” hield de vreemdeling aan. De bedelaar kreeg het voor elkaar het deksel open te breken. Met stomme verbazing, ongeloof en opgetogenheid, zag hij dat de doos gevuld was met goud.

Achter iedere gebeurtenis zit een levensles verscholen
Alles in het universum is met elkaar verbonden. Alle gebeurtenissen hangen op de een of andere manier met elkaar samen en hebben een betekenis. Niets gebeurt zomaar. Wij mensen bevinden ons op een lange ontwikkelingsreis door vele levens heen, waarin wij talloze ervaringen hebben. In iedere ervaring en gebeurtenis zit een levensles verscholen. Het leven is één grote aaneenschakeling van lessen. De kunst is om deze lessen te ontrafelen. Daar kan een onafhankelijke, meer objectieve blik van buitenaf zeer behulpzaam bij zijn. Deze is zelfs onontbeerlijk, omdat we nu eenmaal volstrekt subjectief zijn als het over onszelf gaat en het per definitie onmogelijk is om onze eigen blinde vlekken te zien.
Jouw handelen komt voort uit je (emotionele) gedachten: ‘action follows thought’
Ons gedrag wordt aangestuurd door onze gedachten. Aan een handeling gaat altijd een gedachte vooraf, of deze nu bewust of onbewust is. Vaak zijn onze gedachten onbewust en worden ze nog sterk beïnvloed door emoties. Als we dit niet doorhebben zijn we in feite niet meer dan ongeleide projectielen, en is het zeer wel mogelijk dat we zelf onbewust zaken creëren in ons leven die we niet willen. Daarbij denken we vaak dat deze zaken ons overkomen, we hebben dan niet door dat we ze zelf gecreëerd hebben. Zolang dit het geval is hebben we geen grip op ons leven. We worden dan geleid door onze onbewuste (vaak emotionele) gedachten in plaats van dat WIJ onze gedachten leiden! Onze coaching is erop gericht om je bewust te maken van je eigen rol in de zaken die je ‘overkomen’ en je te leren hoe je meer grip kunt krijgen over je emoties en je gedachten.
Jij bent veel meer dan direct zichtbaar is en dan je waarschijnlijk zelf weet
Wij mensen zijn bewustzijnsvormen, net als alle andere vormen in het universum. Het unieke van ons is, dat wij een zelfbewustzijn hebben dat we aan het ontwikkelen zijn naar een steeds completer niveau. Dit betekent dat wij onszelf steeds beter leren kennen. En er valt voor ons nog heel veel te ontdekken. Zo zijn wij veel meer dan alleen ons fysiek zichtbare lichaam met emoties en gedachten. Wij zijn niet ons lichaam, wij zijn niet onze emoties en wij zijn niet onze gedachten. Wij zijn véél meer dan dat.

We maken allen onderdeel uit van een groter samenhangend holistisch geheel
Niets binnen het universum staat op zichzelf. Alles hangt met alles samen en alles staat met elkaar in verbinding. Met ‘alles’  bedoelen we alle zichtbare en voor ons (nog) onzichtbare vormen. Deze vormen zijn met elkaar verbonden door bewustzijn. Er bestaat geen vorm in het universum die niet geladen is met (op zijn minst potentieel) bewustzijn. Daardoor beïnvloeden alle vormen elkaar. Dit verklaart bijvoorbeeld de werking van astrologie: de invloed van planeten op karakters van mensen. Planeten zijn net als mensen bewustzijnsvormen, zij het van een vele malen hoger ontwikkelingsniveau. En aan de andere kant van het spectrum zijn ook mineralen bewustzijnsvormen, in dit geval van een vele malen lager ontwikkelingsniveau waarin het bewustzijn alleen nog in potentie in aanwezig is.