Oriënterend coachinggesprek

Je start bij ons een traject met een eerste oriënterend coachinggesprek van circa 1½ uur, waarin jouw eigen coachvraag of datgene waar je tegenaan loopt het uitgangspunt is. Dit is meer dan alleen een intakegesprek, we gaan meteen aan het werk. Daarom brengen wij dit gesprek in rekening. Uiteraard beslis je zelf of je daarna met ons verder wilt gaan.

Eventueel is eerst ook een korte gratis kennismakingssessie mogelijk via skype of facetime.

Coachingtraject

Het is mogelijk om in het oriënterend gesprek een traject van een aantal sessies af te spreken. Hierin kunnen al onze methoden worden ingezet. Ook kun je kiezen voor een open traject waarin je na iedere sessie kunt beslissen of je door wilt gaan. Je hebt hierin altijd een volledig vrije keuze. Iedere sessie duurt ongeveer 1½ uur. In het algemeen duren trajecten bij ons niet lang, gemiddeld vier tot acht sessies. Sommige klanten kiezen voor langere trajecten of komen na verloop van tijd terug voor een of meerdere vervolgsessies.

Methoden

In onze coaching maken wij gebruik van meerdere methoden, maar vooral ook van ons luisterend en observerend vermogen en onze eigen levenservaring. Bij de start gebruiken we vaak als kapstok het zogenaamde Cyclische Transformatieproces

Investering

Voor particuliere klanten hanteren wij een vast tarief per sessie naar draagkracht.

Voor organisaties werken wij met een uurtarief op offertebasis, afgestemd op grootte en draagkracht van de organisatie.

Neem contact met ons op om dit verder te bespreken.