(Door Eric)

Aarde in handen

De tijd van egoïstisch eigenbelang, zoveel mogelijk materie vergaren en eenzijdige focus op winstmaximalisatie is voorbij. Dit geeft de toestand in de wereld duidelijk aan. We zijn met ons oude denken vastgelopen en leven in een overgangstijd naar meer oog voor het algemeen belang, waardecreatie en het streven naar duurzame bijdragen aan een betere wereld. Het is tijd voor een NIEUW BEWUSTZIJN. Het ego onbewustzijn dient plaats te maken voor een zielsbewustzijn. Een bewustzijn dat is gericht op de ziel, op de essentie van dingen. Waar gaat het echt om? Wat drijft ons? Wat is essentieel voor ons allen?

Deze nieuwe tijd vraagt om spiritueel leiderschap. Dat betekent leiderschap vanuit verbinding met de eigen essentie, met de ziel. Leiderschap vanuit bezieling die ook anderen bezielt. Leiderschap vanuit het holistische perspectief dat alles en iedereen onderdeel is van één groot geheel. Wij zijn allen met elkaar verbonden en hebben dus een verantwoordelijkheid voor elkaar, maar evengoed voor de generaties na ons. Als dat echt tot in al onze vezels doordringt, beseffen we dat we ons bestaansrecht als individu of als organisatie slechts ontlenen aan het feit dat we iets moois mogen en kunnen bijdragen aan een ander.

De centrale vraag voor ieder individu en iedere organisatie zou dan ook moeten zijn: wat draag ik of wat dragen wij bij aan een betere wereld; welke toegevoegde waarde creëer ik of creëren wij? De aandacht richt zich dan niet langer op overleven, streven naar zekerheid, of het maken van zoveel mogelijk winst, maar primair op leven, creëren, vertrouwen en het leveren van een waardevolle bijdrage.

Kortom: het vizier dient te worden verschoven van winstmaximalisatie naar bijdragemaximalisatie. Een vervullender leven of een beter bedrijfsresultaat volgen dan vanzelf. 

Heb je vragen of wil je meer weten? Mail of bel me dan op 06-51811696.