(Door Eric)

Afbeelding golf mindfulness

Eén van de zeer zinvolle technieken om aan burnout preventie te doen is Mindfulness. Dat is het aanleren van een alerte aandachtige houding waarin je alles waarneemt wat er in en rondom je heen gebeurt, zonder dat te veroordelen.

Mindfulness leert je om vanuit de doemodus in de zijnsmodus te stappen en even helemaal niets te doen. Alleen aandachtig je innerlijke staat van bewustzijn waarnemen. Wat gebeurt er allmaal in je? Nu, op dit moment. Welke gedachten zijn er? Welke emoties? Welke lichamelijke sensaties? Kun je ervaren dat al deze gedachten, emoties en lichameljke sensaties slechts passanten zijn? Ze komen en ze gaan ook weer. Jij bent die gedachten, emoties en lichamelijke sensaties niet. Je hebt ze alleen even, tijdelijk!

“You cannot control the waves, you can only learn to surf them.”

JON KABAT-ZINN (grondlegger Mindfulness)


De waarnemer in jou is stil, oordeelloos, vriendelijk en liefdevol, en surft behendig over de golven. Als je, door mindful te zijn, alles wat er is er kunt laten zijn, zonder oordeel, dan verdwijnt langzaam maar zeker de lading erachter. Die zich vaak uit in psychische pijn, in piekeren, in slapeloze nachten, in sombere of angstige gedachten, in stress. En als dat zich vaak herhaalt kan dat leiden tot burnout en langdurige uitval.

Leer dat te voorkomen en breng jezelf, of de medewerkers in uw bedrijf, in evenwicht met Mindfulness!

Zie voor meer informatie over Mindfulness trainingen voor organisaties, en voor enkele geleide Mindfulness oefeningen onze Mindfulness pagina of neem contact met ons op.