Beeld hal 0266

Waar staat sensability voor?

sensability is een samenvoeging van de woorden sense en ability.

sense staat voor: gevoel, zintuig, besef en verstand.
ability staat voor: bekwaamheid en vermogen.

Wij helpen mensen en organisaties om:

• de balans te vinden tussen het gevoel (hart en buik) en het verstand (hoofd);
• meer vanuit intuïtie te durven beslissen zonder de ratio uit het oog te verliezen;
• bekwaam en vermogend te zijn met alle zintuigen en het gezonde verstand.

Bureau 0222

Achter sensability staat

Drs. Eric Huysmans, bewustzijnscoach. 

Onze stijl kenmerkt zich door

• Persoonlijke betrokkenheid
Stoelen Coachkamer 0236• Integriteit
• Compassie
• Oog voor de hele mens

met:

• Praktische resultaatgerichtheid
• Alerte zakelijkheid
• Business- en managementkennis en -ervaring
• Focus op eigen verantwoordelijkheid van mensen
• Zonodig confronterend, maar altijd met respect en compassie

Als jij je hierdoor voelt aangesproken ben je van harte welkom om contact met ons op te nemen.