Groepswerk

Studenten in de esoterische wetenschap van de Tijdloze Wijsheid komen vanzelf in aanraking met groepswerk. Groepswerk verwijst hier naar subjectief, innerlijk en meditatief werk in groepsverband. Niet per se in groepen die fysiek samenkomen, maar altijd in onderlinge afstemming in de innerlijke velden.

Dit is een vorm van dienstbaarheid aan de mensheid en werk van de ziel. De ziel is per definitie dienstbaar, dat is zijn aard. Iedere esoterische student werkt aan de synthese tussen zijn persoonlijkheid en de ziel die hij in essentie is. Dat is een gradueel proces waarin de ziel steeds verder indaalt of samensmelt met de persoonlijkheid. Daarom is het onontkoombaar en noodzakelijk dat de student aan groepswerk gaat deelnemen.

De College of Ageless Wisdom organiseert zowel fysieke groepsmeditaties, waarbij de deelnemers in Breda samenkomen of via Zoom aanwezig zijn, als de zogenaamde Twaalf-meditaties die door ieder lid van een twaalftal in de eigen tijd kan worden gedaan. Hieronder lees je daar meer informatie over.

Groepsmeditaties