(Door Eric)

Verblinding door glamour

Onze samenleving is zeer gehecht geraakt aan de glamour van materie en geld. Dit verblindt en verstrikt ons. Het wakkert ons verlangen steeds opnieuw aan en dit kan en zal nooit genoeg zijn. We verkeren in de illusie dat materiële spullen en geld noodzakelijk zijn voor onze overleving of ons geluk zullen brengen. Een groeiend aantal mensen begint echter op te merken dat glamour een begoocheling, een waanbeeld, of een illusie is.

Dit is ook precies de betekenis van het woord glamour volgens verschillende woordenboeken:

“Magische charme, betoverende schoonheid die onecht is, betovering, glittering, een betoverend uiterlijk, een soort waas in de lucht, aantrekkingskracht, uiterlijk vertoon of schone schijn.”

Glamour voorkomt dat we de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Het oefent met zijn uiterlijke schoonheid zo’n aantrekkingskracht uit dat er nauwelijks aan valt te ontkomen. We worden er als het ware volledig door verzwolgen en door in een alles doordringende mist gezet.

Een machtige kleine groep gebruikt de aantrekkingskracht van materiële zaken en geld als een grote verdeler van welzijn. Deze beheert het geldsysteem in de wereld (zie het toneelstuk Door de bank genomen’ van De Verleiders en het boek ‘Dit kan niet waar zijn’ van Joris Luyendijk; zie vpro-tegenlicht). Om hun welvaartsmachine te laten draaien wordt grenzeloos geld gecreëerd door leningen te verstrekken en wordt de productie en consumptie van materiële zaken in een steeds hoger tempo opgestuwd.


 

De exploitatie van de aarde neemt hierdoor steeds verder toe, met het risico dat de noodzakelijke benodigdheden die moeder aarde te bieden heeft, opraken. Een andere bedreiging is een groeiende ongelijkheid die leidt tot de gevaren van sociale onrust, overheersing en oorlogsvoering, zoals duidelijk te zien is in de huidige tijd.

En het is allemaal niet nieuw. Alice Bailey schreef hier tussen 1935 en 1944 al het volgende over:

“De begoocheling van het materialisme is de oorzaak van al de huidige wereld ellende, omdat wat wij het economisch probleem noemen simpelweg het resultaat is van deze specifieke glamour. Door de eeuwen heen heeft deze glamour het mensenras steeds meer geboeid, waardoor vandaag de hele wereld in het ritme van het geldbelang is gezogen.” (Glamour, a World Problem, blz. 74)

En in een speech aan het Amerikaanse congres in 1938 zei Franklink Roosevelt het volgende:

“The liberty of a democracy is not safe if the people tolerated the growth of private power to a point it becomes stronger than the democratic state itself. That in essence is fascism: ownership of government by an individual, by a group, or any controlling private power.”

(“De vrijheid van democratie is niet veilig als het volk tolereert dat de groei van privébezit sterker wordt dan de democratie zelf. Dit in essentie is fascisme: bezit van het openbare bestuur door een individu, een groep, of iedere controlerende privé macht.”)

Dit zijn niet mis te verstane rake woorden van een groot staatsman die de essentie van fascisme, een beladen woord, haarscherp neerzette en daar succesvol tegen streed. Oordeel zelf over de huidige staat van de democratie in onze wereld en de invloed van een enkel individu of een kleine groep op veel overheden.

Ewald Engelen, UvA-hoogleraar financiële geografie, waarschuwde in een college op 4 maart 2015 dat ‘de perversie van financialisering’ onze democratie heeft ondergraven en onze politici machteloos heeft gemaakt. Zie hiervoor de column van Bert Wagendorp in de Volkskrant van 5 maart 2015.

Laat jij je ook onbewust meeslepen in deze verblinding door de glamour van geld en materie? Daarvoor hoef je je niet te schamen, want je bent de enige niet. We zij er met zijn allen zo in ondergedompeld dat we niet doorhebben wat het met ons en de wereld doet. Of misschien hebben we het wel door, maar zien we geen kans om eruit te stappen.

Wil jij wakker worden? Wil jij hieruit stappen? Wil jij je bewuster worden van het verblindende mechanisme van glamour en andere keuzes gaan maken, maar weet je niet hoe? Je bent van harte welkom om je wakker te laten schudden. Nee, niet hardhandig, maar met begrip, liefde en compassie.

Zie voor een uitgebreid artikel: Verdrijving van de glamour van het materialisme, 4 december 2014