Wat is een Oneness Deeksha?

Deeksha is Sanskriet voor initiatie of overdracht van hogere energie. Oneness Deeksha is de naam voor de Deeksha van de Oneness Beweging, die specifiek is gericht op het versnellen van het pad naar eenheidsbewustzijn. De Oneness Deeksha brengt een proces van neuro biologische verandering in de hersenen op gang. Het gevolg hiervan is een geleidelijke afname van het gevoel van afgescheidenheid en een toename van verbondenheid met je diepste wezen, met je medemens en met alles in de schepping. Het stimuleert tevens het open bloeien van je hartchakra en het indalen van je Hoger Zelf. Deze energie is beschikbaar gemaakt door Sri Amma en Sri Bhagavan.

 

Bhagwan and Amma 01

 

Zij leven in Golden City in India. Aan de Oneness University die zij daar hebben opgericht, worden mensen uit de hele wereld en van allerlei verschillende culturen opgeleid om een Oneness Deeksha te kunnen geven aan anderen.

Sensability en de Oneness Deeksha

Eric Huysmans is tussen 2007 en 2011 vier maal in India geweest om verschillende initiatie- en verdiepingsprocessen aan de Oneness University te doorlopen. Hij integreert het geven van de Oneness Deeksha in coaching-, adem- of jassentechnieksessies en past het toe bij mensen die ervoor open staan en er aan toe zijn. Naast het tarief voor de coaching- of ademsessie berekent hij hier geen extra kosten voor.

Eric heeft in zijn boeken zijn ervaringen in India en enkele belangrijke lessen die hij daar heeft geleerd beschreven. Ook schrijft hij regelmatig artikelen over eenheidsbewustzijn.

Wat gebeurt er tijdens een Oneness Deeksha?

De door de Deeksha geïnitieerde neuro biologische verandering in de hersenen maakt de zintuigen vrijer van hinderlijke tussenkomst van een ongecontroleerde ‘mind’. Hierdoor worden de waarneming en perceptie helderder. Dit gaat samen met spontane gevoelens van vreugde, innerlijke kalmte en verbondenheid met de eenheid (Oneness) in alles. Wanneer er nog veel blokkades in de fysieke, emotionele, mentale en spirituele (causale) lichamen en in de chakra’s aanwezig zijn, zal de Deeksha schoonmaakprocessen in gang zetten. Dit kan op al deze niveaus plaatsvinden en soms diepgaand zijn, zowel in het innerlijke als in het uiterlijke leven. Soms kunnen vroegere klachten eerst tijdelijk verergeren. Bij iedereen is dit een verschillend en uniek proces. Velen ervaren echter vermindering van gepieker, stress, negatieve gedachten en gevoelens, het openen van het hart en het helen van disfunctionele patronen in relaties. Het wordt ook wel ervaren als het ’thuiskomen in jezelf’.

Hoe wordt de Oneness Deeksha gegeven?

De Oneness Deeksha wordt meestal gegeven doordat de Deeksha-gever zijn of haar handen op de bovenkant van het hoofd legt. Maar de energie kan ook worden doorgegeven zonder aanraking. Het bewustzijnsniveau op aarde neemt in deze tijd dusdanig snel toe dat de Deeksha steeds gemakkelijker, sneller en automatischer wordt doorgegeven. Als je alleen al een lezing of bijeenkomst met Deeksha-gevers bijwoont zal een transmissie plaatsvinden. Overigens gebeurt dit altijd in respect met de vrije wil van de ziel. Mocht deze om wat voor reden dan ook de energie niet willen ontvangen, dan zal dit ook niet gebeuren.

Oneness Deeksha Breda

Wat kun je ervaren?

Ervaringen tijdens de Deeksha verschillen. Soms is de ervaring heel sterk voelbaar, soms juist heel subtiel, en bij anderen is een effect pas een paar dagen later merkbaar. De ontvanger kan een tintelende sensatie in het hoofd voelen, of een gelukzalige energie die door het lichaam stroomt, of kleuren zien, of soms helemaal niets bewust ervaren. Wat de ervaring ook is, de ontvanger kan erop vertrouwen dat er een proces in gang is gezet. Een proces dat je contact met je Ware of Hogere Zelf zal verstevigen en je daardoor meer in je eigen natuurlijke staat zal brengen. Dit zal geleidelijk (of soms spontaan) leiden tot ontwaking (een hoger of ruimer bewustzijn van wie je bent en van de werkelijkheid) en tot het steeds meer bereiken van een gevoel van Eenheid.

Wie kan een Oneness Deeksha ontvangen?

Iedereen kan de Deeksha ontvangen. Dus ook kinderen, jongeren, zwangere vrouwen en mensen die psychische problemen hebben of leiden aan depressie. De hoge intelligentie die achter de Deeksha zit weet precies wat iemand nodig heeft en doet nooit meer of minder dan de ontvanger aan kan.

Wie kan de Oneness Deeksha geven?

De Oneness Deeksha kan worden overgedragen door iedereen die de training en initiatie heeft ontvangen tijdens een opleidingsproces in India, aan de Oneness University in Golden City, of van een Oneness trainer in een initiatieweekend. De Deeksha-gever fungeert slechts als kanaal of doorgeefluik voor de overdracht van de energie aan de ontvanger.

Behoort de Oneness Deeksha tot een bepaalde religie of geloof?

De Deeksha behoort niet tot enige religie, noch tot een bepaald geloof of spiritueel pad. De Deeksha wordt dagelijks gegeven aan mensen over de hele wereld. Mensen van alle rassen, religies, spirituele overtuigingen en nationaliteiten. Het is niet nodig om je religie te veranderen of een (nieuwe) spirituele meester aan te nemen of ergens in te geloven. De Deeksha laat juist je eigen innerlijke Goddelijkheid ontwaken zodat elke cultuur, voorkeur of religie zijn eigen oorspronkelijke staat volledig kan beleven. Wat dat ook mag zijn. Voor de één is het God, voor de ander is het Licht, of het Universum, het hoogste Bewustzijn, Boeddha, Jezus, Maria, Allah, Mohammed, de Moeder, de Vader, het Absolute, de Natuur, etc. Ook zijn er mensen die het liever toeschrijven aan ’toeval’ of ‘geluk’.  Het maakt niets uit hoe je het noemt. Het is allemaal hetzelfde en het gevolg is dat jouw ware natuur steeds sterker in jezelf zal gaan ontwaken.

Kun je te veel Oneness Deeksha ontvangen?

Het is belangrijk om naar je lichaam en hart te luisteren, want de energie is sterk en werkt in op de neuro biologische en fysiologische aspecten van de hersenen. Het transformeert blokkades in al je lichamen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel). Soms kan het zulke diepgaande processen op gang brengen dat het nodig is om de Deeksha wat langer te laten integreren.

 

Belangrijke gedachten uit de lessen van de Oneness University

Suffering is not in the fact, it is in the perception of the fact.

When pain arises, stay with the pain, embrace it, then it will dissolve without leaving a trace.

Everything experienced fully is bliss.

Experience reality as it is.