Boeken op internet

The Solar System, Arthur E. Powell
Etheric Double, Arthur E. Powell
The Astral Body, Arthur E. Powell
The Mental Body, Arthur E. Powell
The Causal body and the Ego, Arthur E. Powell
The Explanation, Lars Adelskogh
The Knowledge of Reality, Henry T. Laurency
A Textbook of Theosophy, Charles W. Leadbeater
Occult Chemistry, Charles W. Leadbeater
Tapestry of the Gods – Rayology – Volume I, Michael D. Robbins
Ontheemde zielen ontwaken, Jan Wicherinck

Spirituele literatuur

Aaldijk, Kees en Marijke, De geheimen van de ziel
Adelskogh, Lars, The Explanation
Adrienne, Carol, Leven als Bestemming
Allen, James, As a man thinketh
Andere Jij, De, Sleutels naar Eenheid
Bailey, Alice, Discipleship in the New Age I
Bailey, Alice, Discipleship in the New Age II
Bailey, Alice, Education in the New Age
Bailey, Alice, Esoteric Psychology I
Bailey, Alice, Esoteric Psychology II
Bailey, Alice, Initiation Human and Solar
Bailey, Alice, Letters on Occult Meditation
Nailey, Alice, The Consciousness of the Atom
Bailey, Alice, The Reappearance of the Christ
Bailey, Alice, Treatise of Cosmic Fire
Bailey, Alice, Witte Magie
Bays, Brandon, De Helende Reis
Berg, Michael, Becoming like God
Blavatski, Madame H., De Geheime Leer, deel I (Het ontstaan van de Kosmos) en deel II (Het ontstaan van de Mens)
Calleman, Carl Johan, Solving the Greatest Mystery of Our time,The Mayan Calendar
Calleman, Carl Johan, De Maya Kalender en de transformatie van het bewustzijn
Calleman, Carl Johan, The Purposeful Universe
Chopra,Deepak, De zeven spirituele wetten van succes
Chopra,Deepak, Kwantumgenezing
Chopra,Deepak, Leven zonder Grenzen
Coelho,Paulo, De Alchemist
Coelho,Paulo, Pelgrimstocht naar Santiago,
Coleman,Daniel, Emotionele Intelligentie
Cursus in wonderen
Frissel,Bob, Niets in dit boek is waar, maar het is precies zoals het is
Goswami, Amit, Het Visionaire Venster
Haich,Elizabeth, Inwijding
Hartzema,Robert, Innerlijke vrijheid (meditatie en therapie als wegen naar bewustwording)
Hartzema,Robert, Innerlijke kracht
Hay,Louise, Je kunt je leven helen
Huysmans,Eric, Stairway to Heaven
Huysmans, Eric, Licht op Bewustzijn
Huysmans, Eric, Doorbraak in onze Evolutie
Jaworski, Joseph, Synchroniciteit, de innerlijke weg naar leiderschap
Katie, Byron, The Work, The Great Undoing
Knippels, Loek, Een onbeschreven blad
Kribbe, Pamela, Gesprekken met Jeshua
Laszlo, Ervin, Kosmische Visie
Laszlo, Ervin, Het chaospunt
Laszlo, Ervin, Worldhift 2012
Laurency, Henry T.A, Philosopher’s Stone
Laurency, Henry T., The Knowledge of Reality
Leadbeater, Charles W, The Astral Plane
Leadbeater, Charles W, Men: Whence How and Whither?
Leadbeater, Charles W, Occult Chemistry
Leadbeater, Charles W, Textbook of Theosophy
Lenssen, Wiek, De Maya-profetieën, het verhaal achter de film The Year Zero
Lommel, Pim van, Eindeloos Bewustzijn
Long, Barry, Meditation, a foundation course
Maex, Edel, Mindfulness, In de maalstroom van je leven
Marcinak, Barbara, Brengers van de Dageraad
Marcinak, Barbara, Onze Levende Bibliotheek: Aarde
Marcinak, Barbara, Familie van Licht
McTaggart, Lynne, Het Veld
Meertens-Spda, Maryse, Ontdek de Lichtreiziger in jou
Melchizedek, Drunvalo, De Geometrie van de Schepping, Deel 1
Melchizedek, Drunvalo, De Geometrie van de Schepping, Deel 2
Messing,Marcel, Worden wij Wakker?
Millman, Dan, Het leven waarvoor je geboren bent
Millman, Dan, Een ongewone leraar
Nisargaddata, Sri, I am That
Notté, Margret, Geschenk uit de Hemel
Parks, Tim, Teach us to sit still
Penrose, R, The Emperor’s new mind
Pierakos, Eva, Pad-werk: Werken aan jezelf of juist niet?
Powell, Arthur E., The Etheric Double
Powell, Arthur E., The Astral Body
Powell, Arthur E., The Mental Body
Powell, Arthur E., The Causal Body and the Ego
Powell, Arthur E., The Solar System
Rand, Ayn, Atlas Shrugged
Rand, Ayn, The Fountainhead
Rand, Ayn, The Virtue of Selfishness
Redfield, James, De Celestijnse belofte
Renard, Gary, The Disapppearance of the Universe
Renard, Gary, Your Immortal Reality
Ruiz, Don Miguel, De vier Inzichten
Russell, Bertrand, History of Western Philosphy
Smulders, Marc, De revolutie in 2012 vanuit Pleiadisch perspectief
Spalding, Baird T., De Meesters van het Verre Oosten
Tolle, Eckhart, The Power of Now, A Guide to Spiritual Enlightenment
Tolle, Eckhart, Een nieuwe Aarde
Toonen, Peter, De Natuurlijke Tijd
Toonen, Peter, Berichten van de Maya’s voor de Nieuwe Tijd
Walsh, Neale Donald, Een ongewoon gesprek met God
Walsh, Neale Donald, Een nieuw gesprek met God
Walsh, Neale Donald, Derde gesprek met God
Walsh, Neale Donald, Vriendschap met God
Walsh, Neale Donald, Eén met God
Windrider, Kiara, Poort naar de Eeuwigheid
Windrider, Kiara, Vuur uit de hemel
Yin, Quan, Het Pleiadisch werkboek
Zohar en Marshall, Spirituele intelligentie (de kwaliteit die grenzen verlegt)
Zukav,Gary, De Zetel van de Ziel

Management literatuur

The Seven Habits of highly effective people (of de Ned. versie De zeven eigenschappen van Effectief Leiderschap), Stephen Covey

In dit boek leert Covey managers hoe zij de kwaliteit van hun persoonlijke leven, van hun producten, diensten en organisaties kunnen verbeteren. De leider van de toekomst heeft een open oog voor zaken als rechtvaardigheid, integriteit, menselijke waardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit. Een sterk onderdeel van het boek is inzicht in (het vergroten) van je cirkel van invloed versus je cirkel van betrokkenheid. Ook de vijfde eigenschap biedt veel aanknopingspunten voor effectieve en empathische communicatie: ‘probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden.’

The Monk who sold his Ferrari, Robin Sharma, isbn 0-06-251567-5

Eerste boek over de parabel van The Monk, gaat over het vervullen van je dromen en het bereiken van je bestemming, gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling

Leadership Wisdom from The Monk who sold his Ferrari, The 8 rituals of Visionary Leaders, Robin Sharma, isbn 1-4019-0013-5

Een geweldig boek aan de hand van de parabel van The Monk, waarin Sharma 8 rituals uiteenzet voor visionaire leiders.

Bezieling en kwaliteit in organisaties, Daniel Ofman

Gaat over kernkwadranten en geeft een pleidooi voor het scheppend vermogen van individuen in organisaties. Centrale vragen: hoe creëert een manager een organisatie waarin de mensen aan wie hij leiding geeft verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen (werk)leven, zich gedragen als deel van het grotere geheel en vanuit hun eigen kernkwaliteiten handelen.

De vijfde discipline, de kunt & praktijk van de lerende organisatie, Peter Senge

Een lerende organisatie heeft een ander soort leider nodig: een leider die zich verantwoordelijk voelt voor het opbouwen van een organisatie waarin mensen continu hun vermogens vergroten.

Emotional Intelligence (Ned. Vertaling: Emotionele intelligentie, emoties als sleutel tot succes), Daniel Goleman.

Volgens Goleman zijn emotionele vaardigheden net zo belangrijk of zelfs belangrijker dan rationele en zijn zij van doorslaggevend belang voor succes in werk, relaties en voor ons lichamelijk welbevinden. Hij plaats tegenover het IQ de EQ.

Spiritueel Leiderschap, Erik van Praag

Dit boek biedt een nieuwe, meer spirituele kijk op de werkelijkheid en geeft een aantal praktische tips en oefeningen om spiritueel leiderschap te ontwikkelen en uit te dragen.

Unlimited Power (Ned: Je ongekende vermogens) van Anthony Robins.

Inspirerend en vlot leesbaar boek over NLP met veel praktijkvoorbeelden.

Naar het hart van communicatie; Eric Schneider (NLP-er uit België)

Eric Schneider geeft in dit boek aan vanuit welke achtergrond wij met anderen communiceren en wat we zelf kunnen doen om onze communicatie met anderen en met ons zelf kunnen optimaliseren. Het toont de praktische toepassing van NLP op een werkbare manier aan.

Synchroniciteit, De innerlijke weg naar leiderschap, Joseph Jaworski

Het boek is een hoogst persoonlijk verhaal. Via zijn levensverhaal te vertellen, maakt hij duidelijk dat door de eigen focus voor 180 graden te veranderen er een andere manier van leidinggeven kan ontstaan. Niet meer gericht op eigen macht maar veel meer vanuit een dienende rol als leidinggevende.