(Door Eric)

Burn-Out

Laatst hoorden we iemand zeggen: “Beter een goede coach dan een verre Arbodienst”. Dit vonden wij wel een prikkelende stelling. Zeker in het licht van de ‘Check je Werkstress Week’, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de eerste week van november 2014.

Wat is stress? Wat doet u er aan, als werkgever of als leidinggevende, of voor uzelf? Wat doet de Arbodienst ermee? Wat kan een coach aanvullend hierin betekenen?

De oplossing voor werkstress is niet zo gemakkelijk te geven. De oorzaken zijn meestal veelvoudig. Enerzijds kunnen ze werk gerelateerd zijn, maar daarnaast spelen vaak ook fysieke, emotionele en mentale klachten en/of privé aangelegenheden een rol. Zit de persoon in kwestie lekker in zijn vel; zit hij of zij op de juiste plaats; is hij/zij geïnspireerd; biedt de werkgever voldoende tijd en mogelijkheden voor (zelf-) reflectie en ontplooiing? In onze coaching nemen wij al deze facetten mee wanneer iemand bij ons komt met al dan niet ernstige stress of burnout klachten.

Langdurige stress leidt vaak tot burnout en langdurige uitval. Onderzoek heeft aangetoond dat 12% van de Nederlandse werknemers leidt aan burnout klachten, dat 40% zijn of haar werk mentaal belastend vindt, en dat een ziektedag per werknemer gemiddeld € 250,00 kost. Hierin zit nog geen bedrag voor vervanging. Rekent u dus maar uit wat langdurige uitval van uw personeel u als werkgever kost.

Binnen SensAbility richten wij ons zowel op burnout preventie als op structurele en duurzame genezing van burnout. Hiermee kunt u voor uw organisatie een aanzienlijke kostenbesparing realiseren. Maar belangrijker nog, wij gaan met de medewerker op zoek naar zijn of haar passie. Vanuit een positieve flow is men gemotiveerder en werkt men beter. Wij dringen door tot de kern. Pleisters plakken op de wond haalt namelijk de oorzaak niet weg.

Belangrijke technieken die we inzetten voor burnout preventie en heling, maar ook bij andere crisissituaties, of als je ‘gewoon’ eens wilt voelen waar je blokkades zitten en die graag wilt doorbreken, zijn: Ademwerkmindfulness en crisis- en burnout coaching.

Neem gerust contact met ons op bij vragen.