(Door Eric)

Karma afbeelding

Karma is het gevolg, of de oogst, van eerder handelen. Dit is wat wordt beschreven in een van de zeven Levenswetten, de Wet van Oogsten, waar ik in een eerdere blog aandacht aan heb besteed.

Slechte oogst is het gevolg van slecht handelen. Slecht handelen produceert slecht karma. Goede oogst is het gevolg van goed handelen. Goed handelen produceert goed karma en lost slecht karma af.

Goed handelen wordt hier gedefinieerd als handelen ten gunste van de medemens, van het grotere geheel. Dus handelen in het groepsbelang en in het algemene belang in tegenstelling tot handelen waarbij alleen wordt gedacht aan het eigenbelang. Handelen vanuit strikt eigenbelang, zonder rekening te houden met wellicht schadelijke effecten voor de ander, de groep, of het algemene belang leidt tot slecht karma of slechte oogst.

Dienstbaarheid is handelen in groeps- of algemeen belang. Daarom los je met dienstbaarheid slecht karma af en bouw je goed karma op. Zo komt dienstbaarheid uiteindelijk ook ten goede aan je eigen belang. Zowel voor je essentie, de ziel, als voor je persoonlijkheid. Want voor je persoonlijkheid is goede oogst een stuk prettiger dan slechte oogst. Nietwaar?

Wil je meer weten of heb je vragen? Mail of bel me dan op 06-51811696.