8 januari 2019

Wat is de Tijdloze Wijsheid?

De Tijdloze Wijsheid verwijst naar oude, in feite tijdloze, leringen over:

  • de aard van de kosmos;
  • hoe deze is voortgekomen uit het ‘Ene Leven’;
  • de wetten die de kosmos reguleren;
  • de evolutie van de mensheid in de grotere evolutie van de planeten, het zonnestelsel en de kosmos.

Deze leringen vormen de basis van alle religies, zonder zelf een religie te zijn.

Wie heeft de Tijdloze Wijsheid doorgegeven?

Ze is afkomstig van de Meesters van Wijsheid die behoren tot de Spirituele Hiërarchie. Deze Meesters bevinden zich in een ander gebied dan wij, de mensen. Zij zijn zelf mensen geweest, en incarneren nog wel eens. In tegenstelling tot ons doen zij dit geheel vrijwillig om ons van dienst te zijn bij de ontwikkeling van ons bewustzijn. Zij zijn voor het overgrote deel van de mensheid niet waarneembaar. Zij gebruiken degenen die toegang tot hen hebben om kennis over de Tijdloze Wijsheid door te geven. Zo heeft Meester Djwhal Khul, ook wel de Tibetaan genoemd, hiervoor o.a. gebruikt Helena Blavatski (1831-1891) en Alice Bailey (1880-1949).

Hebben we hier te maken met een dogma?

Als je het mij vraagt zeker niet. Alice Bailey heeft hierover een mooi voorwoord van Djwhal Khul opgenomen in haar boek ‘Esoteric Psychology I’:

“De boeken die ik geschreven heb zijn uitgezonden zonder claim om geaccepteerd te worden. Ze kunnen, of kunnen niet, correct, waar en nuttig zijn. Het is aan u om hun waarheid vast te stellen door juiste toepassing en door beoefening van de intuïtie. Noch ik, noch A.A.B. (Alice Bailey; EH) is in het minst geïnteresseerd of zij goedgekeurd worden als geïnspireerde geschriften, of dat iemand erover spreekt (met ingehouden adem) alsof het ’t werk van een van de Meesters is. Indien zij de waarheid presenteren op een manier die aansluit bij wat reeds is geboden in de wereldleringen, indien de gegeven informatie de aspiratie en de wil-om-te-dienen optilt uit het emotionele gebied naar dat van het hogere denkvermogen (het gebied waar de Meesters gevonden kunnen worden), dan zullen zij aan hun doel hebben beantwoord. Indien de aangereikte leringen een reactie oproepen van het verlichte denken van de werker in de wereld, en zijn intuïtie doen opvlammen, laat de leringen dan geaccepteerd worden. Maar niet op een andere wijze. Indien de verklaringen uiteindelijk bekrachtiging vinden, of waar worden bevonden onder de test van de Wet van Overeenkomsten, dan is dat best en goed. Mocht dit echter niet zo zijn, laat de student dan niet accepteren wat er gezegd is.” 

Het gaat dus niet aan om iemand te overtuigen van deze kennis. Dat is een vruchteloze exercitie. Als de Wijsheidsleringen op je pad komen dan word je erdoor geraakt of niet. Je intuïtie zal je de weg wijzen.

Mocht je je hier verder in willen verdiepen dan vind je wellicht een van de workshops ‘Esoterische Psychologie’ of ‘Licht op Bewustzijn’  (op 25 januari en 15 februari 2019) en aansluitende cursussen interessant.

Klik hier voor meer info en om je eventueel aan te melden.

Je bent van harte welkom!

Copyright © *|2019|* *|Sensability|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
*|eric@sensability.nl|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp