28 januari 2019

Esoterische Psychologie en de zeven Stralen

Esoterische Psychologie is de psychologie van de ziel en beschouwt de mens op basis van de zeven stralen. De zeven stralen zijn emanaties (uitstollingen) van het ‘Ene Leven’, of van het Goddelijke Principe, met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten. Ze kunnen worden beschouwd als zeven soorten energie en kracht die de verschillende aspecten van de menselijke lichamen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en het inwonende bewustzijn (de ziel) conditioneren.

Iedere mens heeft een stralenpakket, gelieerd aan zijn vijfvoudige constitutie. Zo wordt zijn persoonlijkheid bepaald door een van de stralen, alsmede zijn fysieke, emotionele en mentale lichaam. Tot slot staat zijn ziel onder invloed van een van de stralen. De stralen van de eerste vier lichamen kunnen (en zullen meestal ook) bij iedere incarnatie wisselen. De ziel heeft door alle levens heen dezelfde straal.

Kennis en verbinding met jouw specifieke stralenpakket draagt diepgaand bij tot jouw bewustzijnsontwikkeling en geeft je een diep inzicht in je karakter met diens deugden en ondeugden, je levensdoel en de missie van je ziel door de levens heen.

Ben je geïnteresseerd om in deze verdieping te gaan? Overweeg dan om mee te doen aan de cursus die start op 8 februari a.s. Zie hier voor meer info of om je aan te melden.

Licht op Bewustzijn

Ben je meer geïnteresseerd in een bredere inkijk in wat de Tijdloze Wijsheid te bieden heeft? Dan is de workshop ‘Licht op Bewustzijn’ misschien een mooie gelegenheid. Die vindt plaats op vrijdagmiddag 15 februari en is een opwarmer voor de aansluitende cursus.

Zie hier voor meer info of om je aan te melden.

De cursus gaat in op onderstaande punten:

  1. Antwoorden op de Grote Vragen en de bronnen van Tijdloze Wijsheid
  2. Evolutieschema’s, de verborgen geschiedenis van de mensheid, wortel- en subrassen, de Meesters
  3. Een veel langere geschiedenis; Lemurië en Atlantis, Sanat Kumara
  4. Het Mystieke (o.a. via de Oneness Deeksha) en Occulte pad (via de paden van Discipelschap en Inwijding)
  5. De Meesters en Shamballa, de Shamballa impacts en haar gevolgen, de komende impact van 2025 en wat te doen? (o.a. egospelletjes leren doorzien)
  6. De Zeven Stralen en het belang voor onze Ziel en persoonlijkheid
  7. Synthese, terugblik en overview plus uitbreiding van de Grote Vragen (o.a. waarom is er überhaupt creatie?)

Je bent van harte welkom!