7 februari 2019

Enkele esoterische principes

 • Alles is bewustzijn, verpakt in een vorm, en altijd in beweging.
 • Alle vormen zijn dus geladen met bewustzijn en altijd in beweging.
 • Bewustzijn is het innerlijke, onzichtbare (esoterische) leven dat de zichtbare (exoterische) vormen doet verschijnen en verdwijnen.
 • Bewuszijn IS, is er altijd, is tijdloos; de vormen zijn tijdelijk, die komen en gaan, worden geboren en sterven weer.
 • Bewustzijn heeft een vorm nodig om zich te kunnen ontwikkelen.
 • Bewustzijn slaapt in de steen, ontwaakt in de plant, wordt instinctief in het dier en wordt zich bewust van zichzelf in de mens.
 • Er zijn talloze vormen met talloze verschillende bewustzijnsniveaus. Voorbeeld: een steen is geladen met een volstrekt passief bewustzijn dat pas kan vrijkomen door invloeden van buitenaf; een mens heeft een actief bewustzijn met een denkvermogen en wordt zich leven na leven steeds bewuster van zichzelf en van het grotere geheel waar hij onderdeel van is; een planeet is een nog weer veel hoger ontwikkelde bewustzijnsvorm.

Extra workshop Esoterische Psychologie en de zeven Stralen

Op 22 februari a.s. is een extra kennismakingsworkshop ingelast over Esoterische Psychologie en de zeven Stralen. Esoterische Psychologie is de psychologie van de ziel en beschouwt de mens op basis van de zeven stralen. De zeven stralen zijn emanaties (uitstollingen) van het ‘Ene Leven’, of van het Goddelijke Principe, met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten. Ze kunnen worden beschouwd als zeven soorten energie en kracht die de verschillende aspecten van de menselijke lichamen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en het inwonende bewustzijn (de ziel) conditioneren.

Iedere mens heeft een stralenpakket, gelieerd aan zijn vijfvoudige constitutie. Zo wordt zijn persoonlijkheid bepaald door een van de stralen, alsmede zijn fysieke, emotionele en mentale lichaam. Tot slot staat zijn ziel onder invloed van een van de stralen. De stralen van de eerste vier lichamen kunnen (en zullen meestal ook) bij iedere incarnatie wisselen. De ziel heeft door alle levens heen dezelfde straal.

Kennis en verbinding met jouw specifieke stralenpakket draagt diepgaand bij tot jouw bewustzijnsontwikkeling en geeft je een diep inzicht in je karakter met diens deugden en ondeugden, je levensdoel en de missie van je ziel door de levens heen.

Als je na de workshop besluit om je hier verder in te verdiepen en je onder te dompelen in de helende en transformerende energie van de Stralen, dan kun je meedoen aan de cursus die start op 8 maart a.s.Zie hier voor meer info of om je aan te melden.

Nieuwe datum workshop ‘Licht op Bewustzijn’

Ben je meer geïnteresseerd in een bredere inkijk in wat de Tijdloze Wijsheid te bieden heeft? Dan is de workshop ‘Licht op Bewustzijn’ misschien een mooie gelegenheid. Die vindt plaats op vrijdagmiddag 15 maart en is een opwarmer voor de aansluitende cursus. Deze start op 29 maart en bestaat uit zeven vrijdagmiddagen, om de week van 13.30 tot 17.00 uur

De cursus gaat in op onderstaande punten:

 1. Antwoorden op de Grote Vragen en de bronnen van Tijdloze Wijsheid
 2. Evolutieschema’s, bewustzijnsvormen, de verborgen geschiedenis van de mensheid, wortel- en subrassen, de Meesters
 3. Een veel langere geschiedenis; Lemurië en Atlantis, Sanat Kumara
 4. Het Mystieke (o.a. via de Oneness Deeksha) en Occulte pad (via de paden van Discipelschap en Inwijding)
 5. De Meesters en Shamballa, de Shamballa impacts en haar gevolgen, de komende impact van 2025 en wat te doen? (o.a. egospelletjes leren doorzien)
 6. De Zeven Stralen en het belang voor onze Ziel en persoonlijkheid
 7. Synthese, terugblik en overview plus uitbreiding van de Grote Vragen (o.a. waarom is er überhaupt creatie?)

Zie hier voor meer info of om je aan te melden.

Je bent van harte welkom!