Workshops

Datum en tijd Onderwerp Locatie
22 feb 2019, 10.00-17.00 uur Esoterische Psychologie (de 7 stralen) Sensability, Bavelselaan 217 Breda
 15 maart 2019, 13.30-17.00 uur Licht op Bewustzijn Sensability, Bavelselaan 217 Breda

Meld je bij interesse hier aan!

Trainingen/cursussen

Datum en tijd Onderwerp Locatie
8 mrt, 5 apr, 3 mei, 31 mei, 28 juni,
23 aug, 20 sep, 18 okt 2019. 10.00-17.00 uur.
Esoterische Psychologie (de 7 stralen)
Sensability, Bavelselaan 217 Breda
29 mrt, 12 en 26 apr, 10 en 24 mei,
7 en 21 juni 2019. 13.30-17.00 uur
Licht op Bewustzijn Sensability, Bavelselaan 217 Breda
7 dagen in 2019, data nog te bepalen Esoterische Filosofie
Nader te bepalen in Breda
4 vrijdagmiddagen in voorjaar 2019 Cyclus Ademflow Nader te bepalen in Breda
6 dinsdagochtenden in voorjaar 2019 Mindfulness Plus Nader te bepalen in Breda

Meld je bij interesse hier aan!

Lezingen

Datum en tijd Onderwerp Locatie

 

Meld je bij interesse aan via de bovenstaande links onder ‘Locatie’!