De zoon van God, deel 2, ontwaken van het hart; Spiegelbeeld mei 2009