Spiegelbeeld dec 2023, De Coronation, een Systeem- en Bewustzijnscrisis