De zeven stralen

Esoterische Psychologie is de psychologie van de ziel en beschouwt de mens op basis van de zeven stralen. De zeven stralen zijn emanaties (uitstollingen) van het Goddelijke Principe met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten. Ze kunnen worden beschouwd als zeven soorten energie en kracht die de verschillende aspecten van de menselijke lichamen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en het inwonende bewustzijn (de ziel) conditioneren.

Iedere mens heeft een stralenpakket, gelieerd aan zijn vijfvoudige constitutie. Zo wordt zijn persoonlijkheid bepaald door een van de stralen, alsmede zijn fysieke, emotionele en mentale lichaam. Tot slot staat zijn ziel onder invloed van een van de stralen. De stralen van de eerste vier lichamen kunnen (en zullen meestal ook) bij iedere incarnatie wisselen. De ziel heeft door alle levens heen dezelfde straal.

Kennis en verbinding met jouw specifieke stralenpakket draagt diepgaand bij tot jouw bewustzijnsontwikkeling en geeft je een diep inzicht in je karakter met diens deugden en ondeugden, je levensdoel en de missie van je ziel door de levens heen.

Affiniteit met spiritualiteit en bewustzijn is gewenst.

Djwhal KhulAlice-bailey

De workshop

  • De workshop is een inleiding tot en voorbereiding op de cursus. Op basis hiervan kun je voor jezelf bepalen of je aan de cursus mee wilt doen.
  • Je maakt in één dag kennis met de constitutie van de mens en de zeven stralen.
  • Je ervaart de kracht en kwaliteiten van de stralen door afwisseling van kennisoverdracht en diepgaande meditaties.
  • Investering: 133 euro, inclusief BTW voor particulieren, exclusief BTW voor ondernemers.

De cursus

In acht dagen worden de stralen een voor een behandeld:

Dag 1, straal 1: kracht en wil
Dag 2, straal 2: liefde en wijsheid
Dag 3, straal 3: licht en actieve intelligentie
Dag 4, straal 4: harmonie door conflict
Dag 5, straal 5: concrete kennis
Dag 6, straal 6: toewijding, devotie, idealisme
Dag 7, straal 7: ceremoniële orde, magie
Dag 8: Synthese en jouw stralenpakket

Via kennisoverdracht en diepe meditaties zul je doordrongen worden met de kracht en energie van de Stralen en de Meesters.

Wat levert het op?

  • Je krijgt gaandeweg de acht dagen, met telkens een maand ertussen voor integratie, steeds diepgaandere kennis en verbinding met jouw specifieke stralenpakket.
  • Dit geeft je inzicht in de deugden en ondeugden van je karakter en hoe daar effectiever mee om te gaan. Dit zal je persoonlijk en spiritueel leiderschap versterken in zowel je persoonlijke als je zakelijke leven.
  • Ook krijg je inzicht in je levensdoel, de missie van je ziel, en de weg die je ziel aflegt door de verschillende levens, en met name door dit leven, heen.
  • Dit alles draagt diepgaand bij tot jouw bewustzijnsontwikkeling en inwijding in de esoterische wijsheden, waardoor je impact en vermogen om dienstbaar te zijn zal worden versterkt en je een completer inzicht krijgt in de werkelijkheid om ons heen en jouw plaats en bijdrage daarin.

De Meesters wachten op je. Zet het proces van invocatie en evocatie in gang, een proces waar we ook intensief mee gaan werken in deze cursus. Roep ze aan (invocatie), lok ze daarmee uit (evocatie) en doe mee!

Wil je meer lezen?

Hieronder  een uitgebreid artikel over Esoterische Psychologie en een beknoptere versie:

Investering

1111 euro. Voor particulieren inclusief BTW, voor ondernemers exclusief BTW. Inclusief handouts, koffie, thee en versnaperingen. Het is mogelijk dit bedrag in termijnen te voldoen, maar je verbindt je bij de start wel aan de hele reeks.

Je bent van harte welkom op deze cursus. Zie agenda voor de cursusdata.

Inschrijven kan per email via deze link.